Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data01/virt22016/domeenid/www.sscw.ee/pcao/administrator/site/config.php on line 17
Peace Child Alpha Omega
Avalehele                                                                                                                                           Est | Eng | Rus | Tur
Konverentsi inimesed

ELULOOD

EKSPERTIDE PANEEL
Pille Vaher – Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kohusetäitja

Pille Vaheril on magistrikraad rahvusvahelistes suhetes ja Euroopa Õpingutes. Aastast 2001 kuni 2004, töötas ta Eesti Euroopa Komisjoni delegatsiooni infojuhina (Välissuhete Peadirektoraat), kus ta juhtis Euroopa Komisjoni informatsiooni ja kommunikatsiooni programmi Eesti ELiga liitumiseks. 2004ndast aastast kuni 2010nda aastani töötas, Mrs Vaher Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juures Meedia ja Kodanikuühiskonna sektori informatsiooni- ja meediajuhina. Alates 16. maist on Pille Vaher Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kohusetäitja
Alar Tamm – Lastekaitse Liidu juhataja

Sündinud 1963. aastal ja omab magistrikraadi sotsiaaltöös. On olnud kehalise kasvatuse õpetaja ja treener ja Saku Keskkooli direktori asetäitja. Alates 1995. aastast töötab Lastekaitse Liidu juhatajana. Osalenud ühiskondlikus tegevuses ka erinevate teiste initsiatiivide kaudu ja avaldanud erialaseid artikleid ning võtnud sõna ajakirjanduses ja pärjatud Eesti Politsei teenetemärgi eriklassiga
www.lastekaitseliit.ee
 

 Riho Breivel – Ida-Virumaa maavanem

Sündinud 1952. aastal  Kohtla-Järvel ja omab  sotsiaalteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikoolist. Karjääri jooksul on olnud Kaitsejõudude Peastaabis üldosakonna ülem, logistikaülem ja staabiülem Piirivalveametis ning hetkel on Ida-Virumaa maavanem.

www.ivmv.ee

Ott Pärna – Eesti Arengufondi juhataja

Ott juhib Eesti Arengufondi alates selle käivitamisest 2007. aasta aprillikuus. Tema eestvedamisel on Riigikogu poolt seadusse vormitud ambitsioonikast äriideest kasvanud välja selge sihiga teotahteline organisatsioon. Tänane Arengufond on ambitsioonikat ettevõtlust propageeriv riskikapitalifond ning Eesti majanduse uue Kasvuvisiooni nimel uuringuid, analüüse ja seireid tegev ning strateegilisi algatusi vedav ajutrust. Üheks selliseks algatuseks on näiteks rahvusvahelise IT Akadeemia pilootprojekt. Samuti on Arengufondil võtmeroll Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni EstVCA käimatõmbamisel, mis hetkeseisuga ühendab 38 turuosalist ja toetajaliiget.
Tehnoloogiavaldkonnaga on Ott olnud seotud 1997. aastast. Ta on töötanud IT & esitlustehnika firmas AS Datel, asutanud ülikooli ajal koolivendadega intercomseadmetega tegeleva firma OÜ Balti Fonolukk ning vedanud tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika eksperdina Majandusministeeriumi juures Tehnopoli – täna üle 150 IT ettevõtet koondava Tallinna Tehnoloogiapargi käivitamist. Ott on olnud ka üks Eesti Disainipoliitika algatajaid ja vedanud esimese Eesti ettevõtete innovatsiooniuuringu läbiviimist.
Ott on hariduselt ökonomist. Ta on läbinud majandusmagistri programmi Lõuna Taani Ülikoolis ja kaitsnud haldusjuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Akadeemiliselt poolelt on ta kaitsmas doktorikraadi Sussexi Ülikooli teadus- ja tehnoloogiapoliitika uurimisinstituudis SPRU Inglismaal. Tema uurimistöö keskendub tehnoloogiliselt uuenduste rakendamisele avalikus sektoris, seda Inglismaa, Taani, Soome ja Eesti näidete varal. Ott on ettevõtlikke noori ühendava rahvusvahelise organisatsiooni JCI liige ja Tallinna koja endine president. Aktiivse spordimehena Ott suusatab, sõidab mägiratast, rulluisutab, teeb kümnevõistlust ja osaleb erinevatel seiklusspordi võistlustel. Ott on elanud aastaid väljaspool Eestit – Taanis, Inglismaal ja Soomes.www.arengufond.ee

Irina Golikova – Tallinna Ülikoolid doktorant

Irina Golikova on Tallinna Ülikooli doktorant, kes on olnud mitukümmend aastat tegev mittetulundustegevuses. On Sillamäe Lastekaitse Ühingu, mis on tegutsenud aastast 1989 kui Suurperekondade Liit laienes ja ümber-organiseerus, asutajaliige ja toiminud nii asutuse esinaise kui tegevjuhina. Irina kuulub ka Lastekaitse Liidu ja Ajalooõpetajate Seltsi vanematekogusse ja on kirjutanud mitmeid kohalikku elu ja ühiskonnategevust kajastavaid artikleid erinevatesse publikatsioonidesse ning osalenud kohalikel ja rahvusvahelistel konverentsidel ning projektides. Igapäevaselt toimib Irina Lastekaitse Liidu keskuse „Märka last“ juhina. Sellele lisaks on Irina Sinimäe Koolis õpetaja.
www.sscw.ee
 

Agu Laius SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhataja

Ta on taasiseseisvunud Eesti ühe esimese mittetulundusühingu Jaan Tõnissoni Instituudi asutaja ja selle kauaaegne juhataja. Instituudis huvitus ta mittetulundussektorist ja on olnud aktiivne kõigis sektori arengut puudutavates valdkondades Eestis. On algatanud mitmete MTÜde asutamise mitmetes olulistes valdkondades - kodanikuühiskond, korruptsioonivastane tegevus, mitmed inimõiguste valdkonnad - ning olnud nende juhatuste liige.

Ta on osalenud mittetulundusühingute seaduse väljatöötamisel, käivitanud instituudis Eesti mittetulundusühingutele info-, koolitus- ja nõustamissüsteemi, on eksperdina osalenud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni koostamisel ning Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua esinduskogu esimehena tegelenud selle rakendamisega Eestis. Agu Laius on aktiivne MTÜ-de koolitaja ja nõustaja. 2001. aastal esitas ühe eksperdina idee asutada Eestis Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning 2007.a. koostas selle kontseptsiooni. Alates 2008. aastast nimetas nõukogu ta Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatajaks
www.kysk.ee
 
Lianne Ristikivi  - Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, kultuuri ja noorsootöö üksus

Olen noorsootöö valdkonnas töötanud alates 1999. aastast, mil asusin noorteühenduse tavaliikmest tegutsema juhatuse liikmena. Oman kogemust noorsootöö valdkonnas nii kohaliku omavalitsuse kui riikliku tasandi töötajana, samuti õppejõuna Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Kursuseid olen läbi viinud veel Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning korraldanud mitmeid mitteformaalse hariduse alaseid seminare ja koolitusi noorsootöö teemadel. Erinevaid artikleid ja arvamusavaldusi olen avaldanud noorsootöö ajalehes AKEN, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse poolt välja antud kogumikus (2006), Talveakadeemia teadusartiklite kogumikus (2007), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia toimetistes (2007) jm. Olen koostanud ja toimetanud trükise „Tallinna linnas enimkasutatavad noorsootööalased mõisted“ (2005), osalenud toimetustöögrupis „Noored ja noortega: Tallinna noorsootöö radadel 2005. aastal“ koostamisel.
Olen läbinud bakalaureuse õppe Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste erialal, diplomiõppe Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö erialal ning teadusmagistri õpingud Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduse erialal. Peamiseks uurimisteemaks on olnud nooruki identiteedi areng skautlikus noorteorganisatsioonis. Osalen aktiivselt noorsootööga seotud organisatsioonide töös, sh Eesti Noorsootöötajate Ühenduses, Tallinna Noorsootöötajate Ühenduses Linn Noortele ja Eesti Gaidide Liidus. Samuti riiklikes noorsootöö ümarlaudades ja koostöökogudes, sh Noortepoliitika Nõukogus ja noorsootööalase koolituse riiklikus ümarlauas Eesti Noorsootöö Keskuse juures. Viin läbi ka reaalset noorsootööd, nt tegutsen suvel noortelaagris kasvatajana. Aastal 2007 olin Euroopa Nõukogu osaluse, mitmekesisuse ja inimõiguste teemalise noortekampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed“ koordinaator Eestis
www.meis.ee
 
David Woollcombe – Peace Child Internationali President
 
David Woollcombe on Peace Child Internationali president. Loodud 1981, PCI on üks suurimaist noorte poolt juhitud organisatsioonide võrgustikus kellel on nõuandev roll ka Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni juures. Peace Childi lugu on pikk ja kurviline tee rahvusvaheliselt tunnustatud muusikalist, noorte poolt avaldatud teatmike ja väljaannete koguni. PCI toetab finantsiliselt erinevaid noorteprojekte ja viib läbi mitmeid hariduslikke projekte. Esmalt tunnustust saavutanud muusikaliga Peace Child, mis tõi Nõukogude noored Ameerikasse noortevahetusprogrammi raames muusikalis esinema, PCIst on nüüd kasvanud ühendama üle 1500 grupi ja võrgustiku üle 180 riigis. PCI missioon on võimendada noori inimesi käsitlema nende eluaja kõige olulisimaid globaalseid väljakutseid – kliimamuutused, rahu, inimõigused, vaesuse kaotamine ja jätkusuutlik areng kogu inimkonnale.
David Woollcombe sai hariduse Cambridge, Yorki ja Dunhami Ülikoolist. Viimase 30 aasta jooksul on ta arendanud Peace Child Internationali tegevust erinevates valdkondades ja tegelenud suurel määral meedia, teatri ja raadio produktsiooniga ning ürituste organiseerimisega. Sillamäe Lastekaitse Ühing on PCI pikaajaline partner ja hetkel on PCI projekti “Peace Child Alpha Omega 2010” juhtpartner koostöös Eesti ja Türgiga.
www.peacechild.org
 

Fred Matser – Fred Foundationi asutaja ja esimees

Fred Matser on inspireeriv heategija kes, nagu mitmed teisedki on väga huvitatud planeedi tulevikust. Ta on teinud oma elutööks funktsionaalse ühiskonna kujundamise läbi inspiratsiooni ja võimestamise. Selle eesmärgi nimel on ta olnud (kaas)algataja, (kaas)looja ja (kaas)finantseerija väga laias hulgas projektides ja üle 15nes sihtasutuses nii Hollandis kui mujal aastast 1983. Nii projektid kui ka sihtasutused käsitlevad järgnevaid valdkondi: tervishoid, keskkond, säästlikkus, rahu ja globaalsed muutused.

Ta töö põhiteemad on inspiratsiooni julgustamine, loovus ja harmoonia:
- indiviidi sees
- inimeste vahel
- inimeste ja nende keskkonna vahel
- tasakaal, mees ja naissoo vahel

Sündinud vaeses Hollandi peres ning kasvanud sõjajärgses Hollandis, temast sai täiskasvanuna ühe omal ajal Hollandi suurima iseseisva kinnisvaraarengu firma juhte ja hiljem oma varast suure osa heategevusele annetaja. Matser on hea suhtleja ja loov mõtleja. Oma heategevustöös on ta panustanud muu hulgas järgnevatesse projektidesse - Peace Child, Child Alive Program for Red Cross, The Fred Foundation, Peace Flame ja The Twinkling Eyes Club
www.fredfoundation.org
 

   
NOORTEPANEEL
Timo Uustal – Generation Europe saadik

Timo on olnud huvitatud teadusest lapsepõlvest alates ja on hetkel keskkonnatehnoloogia magistritudeng Tartu ülikoolis. Lisaks sellele on ta üle maailma osalenud erinevates noorteüritustes. Sõprade seas tuntud kui mees kui akordion, oma laia hulga talentide tõttu – fotograafiast puutööni – ning oma sügavate teadmiste pärast erinevates eluvaldkondadest. Tema erinevate rollide hulgas on olnud ka ajalehe toimetaja ja Stokholmi Junior Water Prize võistluse rahvuslik juhataja.
Hetkel on ta keskendunud Fims Alliance’i juhtimisele, on EU-Youth.net asutaja–rahvusvaheline noortevõrgustik.Lisaks on Timo Generation Europe Foundation’i Eesti saadik. Tema moto on: “Elus on kaks peamist valikut – kas aktsepteerida tingimusi nii nagu nad on või võtta vastutus nende muutmise eest.”
 

Getter Tiirik - Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja

Olen Getter ning esindan noortepaneelis Eesti puuetega inimeste katuseorganisatsiooni ehk Eesti Puuetega Inimeste Koda, kus igapäevaselt töötades on minu valdkonnaks eelkõige noortega seonduv. Olen tihedalt seotud ka üliõpilaste temaatikaga ning minu suuremad kogemused ja kokkupuuted mittetulundussektoriga pärinevadki just sealt. Hetkel (lisaks tööle Eesti Puuetega Inimeste Kojas) juhin Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlauda (TÜÜL), olen Tallinna Noortevolikogu liige ning täidan mitmeid funktsioone ka Tallinna Ülikooli üliõpilaskonnas, kus varasemalt olen olnud näiteks ka juhatuse liige. Lisaks vabatahtliku või vähem vabatahtlikule tööle omandan ka magistrikraadi Tallinna Ülikoolis politoloogia erialal. Arvan, et just noorena peabki võimalikult kiiret ning aktiivset elu elama ja erinevaid kogemusi omandama, kuid tuleks ühiselt seista hea selle eest, et kõikidel (noortel) oleks selleks võrdsed võimalused.
www.epikoda.ee
 

Oliver Nahkur – KoosVmeste juhataja

Hetkel olen MTÜ KOOSVMESTE eestvedaja ja Tartu Ülikooli Haridus – ja Sotsiaalteaduskonna tudeng. Peaerialaks on mul sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika.
2007. aasta kevadel algatasin mõttekaaslastega eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele mitteformaalse õppe klubi. Sellest ajast olen andnud oma panuse rohkem kui 30 sündmuse toimumisele, mis on kokku toonud enam kui 500 eesti ja vene keelt kõnelevat noort. Meie sündmused toimuvad Tallinnas. Uuri lähemalt: www.koosvmeste.ee. Viimasel paaril aastal olen Tartus korraldanud ka sündmustesarja Maailmakohvik. Üliõpilased, linnavõimu esindajad ja inimesed tänavalt koonduvad kohvikulaudade taha, et lasta vallanduval kollektiivsel tarkusel ennast üllatada.
Uuri lähemalt: www.maailmakohvik.blogspot.comKõike seda ja mõnda asja veelgi olen teinud ülikooli kõrvalt ja vabatahtlikkuse vormis. Mul oli au osutuda ka üheks noorimaks väljavalituks – Aasta Vabatahtlikuks 2009. Ühel päeval tahan saada sotsiaalseks ettevõtjaks…! ;)
 

Eugenia Capablo – Peace Child Argentina

Eugenia Capalbo on 23-aatane Argentiina-Itaalia nooraktivist. Ta juhib ja koordineerib Peace Child Internationali Ladina-Ameerika suunalist koostöötegevust ja projekte, mis regioonis ellu viiakse. Ta olnud osaline mitme käsiraamatu avaldamisel nt “Energy Revolution – Climate Change and the Post Carbon Futures” ja “Gender Journey: a youth empowerment toolkit”.
Ta on tegelenud ka hariduslikku programmiga, mis treenib keskkooli „saadikuid“ jätkusuutlikkuse teemal ja oli grupiliider ELi poolt toetatud eeskoste treeningutel, koos grupi noorte eurooplastega. Detsembris osales Eugenia kliimakõnelustel COP 15’l Peace Child Internationali esindajana ning oli üks tiimiliidritest projektis  Survival Media, mis lõi dokumentaalkaadreid ja muud meediaartikleid ürituse jooksul. Hetkel töötab ta arvutimängu kallal, mille eesmärgiks on inimkonna jätkusuutlikkusele suunamise stsenaariumite läbimängimine.
 

Abdurrahman Temelli - Türgi

Sündinud Mardinis, Türgis ja on tegutsenud ka webmasterina, Abdurrahman on E-gençlik Associationi asutaja ja hetkel avalike suhete juht. Ta on ka 5nda Maailma Noortekongressi projekti koordinaator Türgis ja Peace Child Alpha omega Türgi produtsent. On töötanud noorsootöövallas aastast 2003. On kurdi rahvusest ja tegev Türgi Rahvuslikus Kurdi telekanalis.
On ka Rahvusvahelise Jätkusuutlikku Arengu Ühenduse president. Teda huvitavad rahu, jätkusuutlikkuse, arengu ja inimlikkuse teemad. Ta kirjutab luuletusi ja raamatut elust, mille nimi on."Seferi", mis tähendab rändajat. Tema filosoofia on „Kõik tahavad olla taevas kuid keegi ei taha surra, kuid taevasse jõudmiseks tuleb leppida surmaga…..ning mitte kunagi unustada naeratust, mis avab kõik uksed“